Gimnastyka korekcyjna

Zakres działań gimnastyki korekcyjnej opracowany w oparciu o informacje o stanie zdrowia dziecka oraz ze względu na wady postawy obejmuje następujące ćwiczenia:

 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała.
 2. Ćwiczenia stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego i nerwowego.
 3. Ćwiczenia wyprostne, ćwiczenia antygrawitacyjne z przyborem i ze współćwiczącym.
 4. Samodzielne kontrolowanie postawy ciała.
 5. Wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie: grzbietu, brzucha, pośladków i barków.

Główny zakres działań korekcyjnych

Korekcja wad postawy przy zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń polega na:

 1. Wyrabianiu u uczniów nawyku utrzymywania prawidłowej pozycji ciała podczas wykonywania wszystkich czynności w życiu codziennym – zarówno statycznych jak i dynamicznych.

 2. Wyrabianiu odruchu prawidłowego ustawiania stóp w pozycji siedzącej oraz podczas poruszania się.

 3. Wyrabianiu nawyku prawidłowej postawy ciała podczas chodu.

 4. Kształtowaniu pozytywnego nastawienia ucznia do aktywności na zajęciach gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz do świadomego w nich uczestnictwa.

Ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej to przede wszystkim :

 1. Nauka przyjmowania prawidłowej postawy:

  • w pozycjach niskich, średnich, wysokich,

  • podczas chodu, w ćwiczeniach na równoważni i ścieżce korekcyjnej,

  • w grach i zabawach ruchowych.

 2. Nauka prawidłowego oddychania:

  • podczas ćwiczeń,

  • torem brzusznym, piersiowym i mieszanym,

  • z oporem i bez oporu.

 3. Zwiększenie ruchomości w stawach oraz eliminowanie przykurczów podczas ćwiczeń:

  • wolnych,

  • ze współćwiczącym,

  • z przyborem: woreczki, piłki, laski korekcyjne itd.,

  • na przyrządach: ławeczki, drążki, atlas.

 4. Wzmacnianie osłabionych mięśni posturalnych podczas ćwiczeń:

  • wolnych,

  • ze współćwiczącym,

  • z przyborem: woreczki, piłki, laski korekcyjne itd.,

  • na przyrządach: ławeczki, drążki, atlas.

 5. Wzmacnianie mięśni antygrawitacyjnych przy zastosowaniu dodatkowego obciążenia osiowego.

 6. Doskonalenie poznanych ćwiczeń oraz utrwalanie nawyku prawidłowej postawy:

  • w obwodzie stacyjnym,

  • w grach i zabawach ruchowych,

  • w różnych warunkach zbliżonych do dnia codziennego.

Szczegółowe zadania korekcyjne dla określonej wady postawy

Plecy okrągłe:

Charakterystyka wady:

 • pogłębienie kifozy piersiowej;

 • wysunięcie głowy do przodu;

 • wysunięcie barków do przodu;

 • rozsunięcie i odstawienie łopatek od klatki piersiowej;

 • zmniejszenie fizjologicznego przodopochylenia miednicy;

 • przykurczone mięśnie kulszowo – goleniowe.

Postępowanie korekcyjne:

 1. Likwidacja dystonii mięśniowej.

 2. Nauka przyjmowania pozycji skoordynowanej.

 3. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy.

 4. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego.

 5. Rozciągnięcie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych:

 • mięśni piersiowych – (wielkich i małych),

 • mięśni brzucha,

 • mięśni zębatych przednich.

 1. Wzmocnienie mięśni osłabionych i rozciągniętych:

 • mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego,

 • mięśni karku,

 • mięśni ściągających łopatki,

 • mięśni pośladkowych,

 • mięśni kulszowo – goleniowych .

 1. Hiperkorekcja nadmiernej kifozy piersiowej.

 2. Hiperkorekcja nadmiernej lordozy lędźwiowej.

 3. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

Zalecane ćwiczenia: ćwiczenia rozluźniające obręcz barkową, mięśni głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa, mięśni grzbietu, mięśni pośladkowych i nóg, mięśni brzucha; ponadto zwis oraz ćwiczenia równoważne i oddechowe. Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy.

Przeciwwskazania: wszystkie pozycje i ćwiczenia, które zaokrąglają plecy i uwypuklają odcinek piersiowy kręgosłupa: stanie na głowie, stanie na rękach, podpory przodem o ramionach wyprostowanych, krążenia ramion w przód, siady skrzyżne, klęczne z wyciągniętymi ramionami w przód, jazda na rowerze z niską kierownicą

Plecy wklęsłe:

Charakterystyka wady:

 • silne zaznaczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa(pogłębiona lordoza lędźwiowa);

 • wypięty brzuch;

 • uwypuklenie pośladków;

 • zwiększenie przodopochylenia miednicy.

Postępowanie korekcyjne:

 1. Likwidacja dystonii mięśniowej.

 2. Nauka przyjmowania pozycji skoordynowanej.

 3. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy.

 4. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego.

 5. Wzmocnienie mięśni osłabionych:

 • mięśni brzucha (prostego i skośnego),

 • mięśnia półścięgniastego, półbłoniastego, dwugłowego uda,

 • mięśni pośladkowych,

 • kulszowo – goleniowych,

 • mięśni ściągających łopatki.

 1. Rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych:

 • mięśni prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego,

 • mięśni czworobocznych lędźwi,

 • mięśnia prostego uda,

 • mięśnia biodrowo – lędźwiowego,

 • mięśnia czworobocznego grzbietu /część dolna/.

 1. Hiperkorekcja nadmiernej lordozy lędźwiowej.

 2. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

Zalecane ćwiczenia: ćwiczenia nóg, ramion, mięśni grzbietu z elementami elongacji i antygrawitacji, mięśni pośladkowych i kulszowo – goleniowych, zwisy i podpory, ćwiczenia równoważne i oddechowe.

Przeciwwskazania: unikanie pozycji wyjściowych zwiększających lordozę lędźwiową takich jak: klęk prosty, siad na piętach, stanie w tym stanie na palcach, leżenie przodem z podparciem na łokciach, kołyska w leżeniu przodem, mostek, gimnastyka artystyczna.

3.Plecy wklęsło- wypukłe:

Charakterystyka wady:

 • zwiększenie lordozy lędźwiowej;

 • pogłębienie kifozy piersiowej;

 • wysunięcie barków do przodu,

 • odstawanie łopatek;

 • wystający brzuch;

 • zwiększenie przedpochylenia miednicy;

 • uwypuklenie pośladków.

Postępowanie korekcyjne:

 1. Nauka przyjmowania pozycji skorygowanej.

 2. Utrwalenie nawyku prawidłowej postaw.

 3. Likwidacja dystonii mięśniowej.

 4. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego.

 5. Zwiększenie ruchomości w stawach poszczególnych odcinków kręgosłupa.

 6. Rozciągnięcie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych:

 • w odcinku szyjnym – mięśnia prostownika grzbietu,

 • w odcinku piersiowymmięśnia piersiowego większego i mniejszego, zębatego przedniego,

 • w odcinku lędźwiowym – mięsień czworoboczny lędźwi, biodrowo–lędźwiowego, prostownika grzbietu,

 • łydki, smukłego i prostego uda, przywodziciela wielkiego.

 1. Wzmacnianie mięśni osłabionych i rozciągniętych:

 • w odcinku piersiowym – mięśni prostownika grzbietu, równoległobocznego czworobocznego, najszerszego grzbietu,

 • w odcinku lędźwiowym – mięśni brzucha, pośladkowych,

 • półścięgnistego, półbłoniastego, dwugłowego uda.

8. Zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych – jak przy plecach okrągłych i wklęsłych.

Zalecane ćwiczenia: pozycje wyjściowe wskazane – pozycje leżące, siad skrzyżny, zwisy, dużo ćwiczeń elongacyjnych i antygrawitacyjnych.

Przeciwwskazania: wykonywanie ćwiczeń kifotyzujących i lordozujących oraz ćwiczeń w klęku podpartym.

4.Plecy płaskie:

Charakterystyka wady:

 • zmniejszony kąt przodopochylenia miednicy;

 • zmniejszona kifoza piersiowa;

 • zmniejszona lordoza lędźwiowa.

Postępowanie korekcyjne:

 1. Zwiększenie ruchomości stawów kręgosłupa, szczególnie zgięcia w odcinku Th.

 2. Nauka przyjmowania postawy skorygowanej.

 3. Wykształcenie fizjologicznej kifozy, lordozy i fizjologicznego przodopochylenia miednicy.

 4. Wzmocnienie mięśni osłabionych i rozciągniętych:

 • mięśnia prostownika grzbietu w części C i L,

 • mięśnia piersiowego /wielkich i małych/,

 • mięśnia zębatego przedniego,

 • mięśnia czworobocznego lędźwi,

 • mięśnia biodrowo – lędźwiowego,

 • mięśnia prostego uda,mięśnia smukłego, przywodziciela wielkiego, łydki.

 1. Rozciągnięcie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych:

 • mięśnia prostownika grzbietu w odcinku Th,

 • mięśni pośladkowych,

 • mięśni brzucha,

 • mięśnia półścięgnistego, półbłoniastego, dwugłowego uda.

 • mięśnia równoległobocznego, czworobocznego grzbietu w części środkowej i dolnej.

 1. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

Zalecane ćwiczenia: pozycje wyjściowe – stanie, w leżeniu tyłem ramiona skrzyżowane na klatce piersiowej, w leżeniu nogi wyprostowane, przewroty.

Przeciwwskazania: skoki, siady, zwisy, ćwiczenia elongacyjnye i antygrawitacyjne.

5.Klatka piersiowa kurza

Charakterystyka wady:

 • zniekształcenie mostka;

 • uwypuklenie klatki piersiowej do przodu na kształt dzioba łodzi;

 • utrata wygiętego kształtu żeber skutkująca wklęsłością poniżej sutków.

Rozróżnia się dwie postacie klatki piersiowej kurzej:

 1. z trzonem mostka odchylonym prawidłowo lub nieco do tyłu;

 2. z trzonem mostka wysuniętym do przodu (sterczący wyrostek mieczykowaty).

Postępowanie korekcyjne:

 1. Zwiększenie ruchomości klatki piersiowej i jej rozmachu.

 2. Zwiększenie siły mięśni oddechowych.

 3. Kształtowanie przeponowego toru oddechowego / z akcentem na fazę wydechu /.

 4. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy kończyny górnej i brzucha.

 5. Doskonalenie statyki ciała.

 6. Utrwalenie prawidłowej postawy ciała.

 7. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – podnoszące wydolność fizyczna oraz sprawność ogólną.

Zalecane ćwiczenia: ćwiczenia o charakterze wytrzymałościowym, rozwijające sprawność narządów wewnętrznych, duża intensywność ćwiczeń, skoki, biegi rzuty, czworakowanie, gry i zabawy ruchowe, tory przeszkód.

6.Klatka piersiowa lejkowata

Charakterystyka wady:

 • lejkowate zapadnięcie dolnej części mostka i przylegających żeber;

 • zmiany o charakterze symetrycznym i asymetrycznym;

 • barki wysunięte w przód;

 • spłaszczenie klatki piersiowej;

 • słaby rozwój fizyczny.

Postępowanie korekcyjne:

 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – oddziaływujące na cały narząd ruchu zwiększające ruchomość w stawach i siłę mięśniową.

 2. Ćwiczenia oddechowe – zwiększające pojemność i ruchomość klatki piersiowej.

 3. Kształtowanie piersiowego toru oddechowego /z akcentem na fazę wdechu /.

 4. Redresja mięśni piersiowych i powięzi piersiowej /zniesienie barku filiżankowatego/.

 5. Wzmocnienie mięśni obręczy kończyny górnej, grzbietu i brzucha.

 6. Ćwiczenia rozprężające klatkę piersiową.

 7. Utrwalenie prawidłowej postawy ciała.

Zalecane ćwiczenia: duża intensywność ćwiczeń – skoki, biegi, przeskoki, rzuty, czworakowanie, gry i zabawy ruchowe, tory przeszkód.

7.Skolioza i postawy skoliotyczne

Charakterystyka wady:

 • łukowate boczne wygięcie lub wygięcia kręgosłupa;

 • niesymetryczne trójkąty talii;

 • zniekształcenia klatki piersiowej;

 • zmiana ustawienia łopatek, barków i miednicy.

Postępowanie korekcyjne:

 1. Nauka przyjmowania pozycji skorygowanej.

 2. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy.

 3. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego.

 4. Elongacja kręgosłupa / czynna i bierna, w różnych niskich i wysokich /.

 5. Ćwiczenia dla przeciwdziałania utraty fleksyjności kręgosłupa / usztywnianiu się kręgosłupa w części Th 7 – Th 12/.

 6. Wzmacnianie mięśni osłabionych i rozciągniętych:

 • mięśni brzucha,

 • mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego,

 • mięsni pośladkowych,

 • mięsni ściągających łopatki,

 • mięśni karku,

 • mięśni obręczy barkowej .

 1. Ćwiczenia dla pokonania przykurczów:

 • redresja abduktorów biodra,

 • redresja mięśnia prostego uda i wszystkich zginaczy biodra,

 • redresja tkanek po stronie wklęsłej skoliozy lędźwiowej i piersiowej.

 1. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

 2. Ćwiczenia oddechowe.

 3. Zwiększenie aktywności ruchowej.

Zalecane ćwiczenia: ogólnorozwojowe, elongacyjne i antygrawitacyjne, wzmacniające mięśnie posturalne, ćwiczenia Klappa, ćwiczenia relaksacyjne, rozluźniające, streching, pływanie.

Przeciwwskazania: długotrwałe siedzenie, marsze, dłuższe wysiłki pozycji stojącej, intensywne zajęcia z podnoszeniem ciężarów, skoki, przewroty, mostki, stanie na rękach i głowie.

8.Płaskostopie

Charakterystyka wady:

 • Obniżenie łuków wysklepiających stopy

Postępowanie korekcyjne:

 1. Wyrobienie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie i biegu.

 2. Wyrobienie nawyku poprawnego trzymania się w staniu i siedzeniu.

 3. Ćwiczenia analityczne – wzmacniające poszczególne grupy mięśniowe:

 • mięśnie strzałkowe, piszczelowy tylni, długie i krótkie zginacze palców i palucha w odciążeniu .

 1. Ćwiczenia syntetyczne – aktywizujące wszystkie mięśnie stopy i podudzia.

 2. Ćwiczenia chwytne – aktywizujące głównie zginacze podeszwowe stóp.

 3. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

Zalecane ćwiczenia: chodzenie i bieganie po różnych podłożach, kąpiele w ciepłej wodzie, pływanie, narciarstwo, gimnastyka artystyczna.

Przeciwwskazania: długie stanie, dźwiganie dużych ciężarów, skoki, zeskoki na twarde podłoże, duże rozkroki w pozycji stojącej, jazda na łyżwach i gra w piłkę nożną.

9.Koślawość kolan i stóp

Charakterystyka wady:

 • oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty na zewnątrz;

 • kostki wewnętrzne są oddalone od siebie ponad 5 cm.

Postępowanie korekcyjne:

 1. Odciążenie stawów kolanowych.

 2. Zmniejszenie wagi ciała w przypadku otyłości.

 3. Wyrobienie nawyku i odruchu prawidłowego ustawienia obciążenia nóg i stóp w chodzie i biegu.

 4. Nauka poprawnego stania.

 5. Ograniczenie minimum pozycji rozkrocznych /siadu płotkarskiego, siadu klęcznego ze stopami i podudziami na zewnątrz /.

 6. Wzmocnienie mięśni osłabionych i rozciągniętych:

 • mięśnie półścięgniste, półbłoniastego,

 • mięśnia krawieckiego,

 • mięśnia smukłego,

 • głowy przyśrodkowej czworogłowego uda,

 • mięśnia strzałkowego /zwłaszcza długiego /,

 • mięśnia piszczelowego tylnego,

 • zginaczy palców i palucha.

7. Rozciągnięcie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych:

 • mięśnia dwugłowego uda, głowy bocznej i pasma biodrowo – piszczelowego.

8. Utrzymanie pełnej sprawności ruchowej stawu kolanowego oraz wszystkich

stawów stopy.

9. Przeciwdziałanie płaskostopiu.

10. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

Zalecane ćwiczenia: pływanie, jazda na rowerze, siad skrzyżny.

Przeciwwskazania: zbyt długa pozycja stojąca i rozkroczna, siad plotkarski, klęczny zwłaszcza ze stopami na zewnątrz.

10.Szpotawość kolan

Charakterystyka wady:

 • pomiędzy kolanami dziecka stojącego ze złączonymi kostkami wewnętrznymi pozostaje szeroki odstęp powyżej 4-5 cm;

 • zniekształceniu może towarzyszyć pałąkowate wygięcie na zewnątrz obrębie goleni.

Postępowanie korekcyjne:

 1. Odciążenie kończyn dolnych.

 2. Zmniejszenie wagi ciała w przypadku otyłości .

 3. Ograniczenie do minimum przebywania w pozycji stojącej, długotrwałego chodu, siadu skrzyżnego.

 4. Wzmocnienie mięśni osłabionych i rozciągniętych:

 • mięsień dwugłowy uda,

 • napinacz powięzi szerokiej,

 • więzadło poboczne strzałkowe.

5. Rozciągnięcie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych:

 • mięsień półścięgnisty,

 • mięsień półbłoniasty,

 • więzadło poboczne piszczelowe.

6. Utrzymanie pełnej sprawności ruchowej stawu kolanowego oraz wszystkich stawów stopy.

7. Nauka zabaw i gier z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

Zalecane ćwiczenia: siad płotkarski, siad klęczny.

Przeciwwskazania: siad skrzyżny.

Wszystkie rodzaje ćwiczeń dostosowane są do indywidualnych predyspozycji zdrowotnych dziecka oraz dobrane ze względu na wadę postawy i rodzaj niepełnosprawności.

 

Używając naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Strona Help-ik używa plików cookies w celach związanych z lepszym działaniem strony. Każdy ma możliwość używania plików cookies lub wyłączenia ich w przeglądarce internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij