Neurologopedia

Diagnoza i terapia neurologopedyczna skierowana do dzieci

Z zaburzeniami o podłożu neurologiczny. Zaburzenia komunikacji językowej to nie tylko zniekształcona artykulacja, ale także zaburzona płynność wypowiedzi, trudność w odbiorze tego, co mówią inni, kłopot z nawiązaniem dialogu, brak produkcji mowy werbalnej. Wszystko to jest wynikiem uszkodzeń, niedorozwoju lub zakłóceń funkcjonowania centralnego układu nerwowego.

Terapią neurologiczną obejmujemy dzieci z :

 • afazją rozwojową,
 • spektrum autyzmu,
 • dysfazją
 • niepłynności ą mowy,
 • dyzartrią,
 • dyzartria
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • wadami wrodzonymi centralnego układu nerwowego
 • niepełnosprawnością sprzężoną
 • uszkodzeniami mózgu
 • chorobami neurologicznymi

Diagnoza i terapia młodzieży i osób dorosłych

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników wypadków, urazów, chorób utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy

 • niepłynność mowy
 • afazji (częściowa lub całkowita utrata mowy) Do najczęstszych czynników wywołujących afazję zalicza się: udary mózgu, urazy czaszki, guzy mózgu);
 • dysartria(uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe);
 • motoryczne zaburzenia czynności mowy oraz połykania po nabytych uszkodzeniach mózgu
 • apraksja mowy ( dotyczą artykulacji, fonacji, prozodii i motorycznych aspektów czynności mówienia)
 • dysfagia( związane z dysfunkcją czynności żucia, formowania kęsa i aktywnego kontrolowania procesu połykania w fazie ustnej i gardłowej; wprowadzenie technik specyficznej stymulacji funkcji połykania)

Używając naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Strona Help-ik używa plików cookies w celach związanych z lepszym działaniem strony. Każdy ma możliwość używania plików cookies lub wyłączenia ich w przeglądarce internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij