Logopedia
Zapewniamy nie tylko samą terapię, ale także diagnozę i profilaktykę logopedyczną. Swoją ofertę kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomagamy między innymi dzieciom zagrożonym autyzmem, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, dysleksją, niedosłuchem i opóźnionym rozwojem mowy, a także innymi problemami w komunikacji. Terapia logopedyczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą, a plan terapii indywidualnie dopasowany do potrzeb Państwa lub Państwa dziecka.
 • Diagnoza
 • Terapia
 • Konsultacje
 • Poradnictwo
Integracja sensoryczna
HELP-IK pomaga dzieciom z autyzmem, Zespołem Aspergera i Downa, z mózgowym porażeniem (MPD), niepełnosprawnością intelektualną, jak też dzieciom w normie intelektualnej, ale mającym zaburzenia integracji sensorycznej. Gabinet HELP-IK zaprasza na "naukową zabawę" w profesjonalnie wyposażonej sali ruchowej. Terapia SI prowadzona jest przez certyfikowanego terapeutę PSTIS i stanowi działania profilaktyczne lub naprawcze oraz ma na celu zmniejszenie i eliminowanie zaburzeń integracji sensorycznej. Stanowi bazę do dalszego, prawidłowego i harmonijnego rozwoju dziecka.
 • Diagnoza
 • Terapia
 • Poradnictwo
 • Konsultacje
Masaż Shantala
Oferujemy naukę masażu Shantala i Shantala Body Touch. Masaż Shantala nie bez powodu nazywany jest dotykiem miłości. Wskazany jest już od pierwszych dni życia dziecka. Czułe głaskanie, dotykanie jest niezwykle ważne. Zaspokaja potrzebę bliskości i bezpieczeństwa, rozluźnia i relaksuje, pomaga w zasypianiu oraz zapobiega kolkom.
 • Nauka masażu Shantala
 • Nauka masażu Shantala Body Touch
 • Poradnictwo
Diagnostyka
Oferujemy szeroką gamę diagnoz. Zajmujemy się diagnozowaniem zaburzeń oraz służymy pomocą w przezwyciężaniu problemów z nich wynikających. W terapii stosujemy elementy różnorodnych metod, podchodząc indywidualnie do każdego dziecka.
 • Diagnoza logopedyczna
 • Diagnoza integracji sensorycznej
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci od 1 miesiąca do 9,9 roku życia - KORP
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zapewniamy zajęcia terapeutyczne ogólnorozwojowe w formie zabaw stymulujących rozwój motoryki, rozwój mowy, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji i poruszania się, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej) oraz umiejętności społecznych. Oddziaływania te mają na celu usprawnienie zaburzonych funkcji odpowiedzialnych za ogólny rozwój psychomotoryczny, aby dziecko osiągnęło możliwie najlepszy dla niego rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej.
neurologopedia
Diagnoza i terapia neurologopedyczna skierowana do dzieci z zaburzeniami o podłożu neurologicznym. Zaburzenia komunikacji językowej to nie tylko zniekształcona artykulacja, ale także zaburzona płynność wypowiedzi, trudność w odbiorze tego, co mówią inni, kłopot z nawiązaniem dialogu, brak produkcji mowy werbalnej. Wszystko to jest wynikiem uszkodzeń, niedorozwoju lub zakłóceń funkcjonowania centralnego układu nerwowego.
neurologopedia
W trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
 • działanie profilaktycznie,
 • eliminowanie, korygowanie wad postawy,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
 • zapewnienie rozwoju fizycznego i wspaniałej zabawy.
TERAPIA MIOFUNKCJONALNA

Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel pomaga skorygować nieprawidłową pracę mięśni języka, ust oraz gardła w czasie odpoczynku, przeżuwania i połykania.

W trakcie terapii prowadzone są ćwiczenia zarówno w obszarze jamy ustnej( ćwiczenia w celu poprawy pozycji spoczynkowej języka i warg, ćwiczenia języka i warg, ćwiczenia zasysania i połykania) oraz ćwiczenia całego ciała.

TSR - Terapia skierowana na rozwiązania

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach-TSR jest terapią, która polega na osiągnięciu określonego przez klienta celu przy pomocy wsparcia ze strony terapeuty. Istotą w tego rodzaju terapii jest przekonanie, że klient, który zgłasza się do specjalisty sam tak naprawdę wie, czego mu potrzeba. To on wyznacza cele terapii i drogę do ich osiągnięcia. Terapeuta jest swoistym narzędziem, dzięki któremu klient osiąga swój cel z powodzeniem. TSR bazuje przede wszystkim na zasobach pacjenta, jego mocnych stronach.

TSR jest pomocna w stanach depresyjnych, nerwicach, w trudnościach w kontaktach i relacjach z dziećmi, partnerem, w trudnościach w radzeniu sobie z emocjami, w wychowywaniu potomstwa, w uzależnieniach, w obliczu doświadczania przemocy.

help-ik
Help-ik
ul.Rolnicza 12/56
81-615 Gdynia
www.help-ik.pl
Help-ik
ul.Dębogórska 84/146
84-230 Rumia
www.help-ik.pl
Beata Majewska
tel: +48 502 155 378
email: beamaj.bm@gmail.com
Numer konta bankowego: Inteligo
50 1020 5558 1111 1709 6160 0094
help-ik.pl

Używając naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Strona Help-ik używa plików cookies w celach związanych z lepszym działaniem strony. Każdy ma możliwość używania plików cookies lub wyłączenia ich w przeglądarce internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij