Integracja Sensoryczna

HELP-IK pomaga dzieciom z autyzmem, Zespołem Aspergera i Downa, z mózgowym porażeniem (MPD), niepełnosprawnością intelektualną, jak też dzieciom w normie intelektualnej, ale mającym zaburzenia integracji sensorycznej. Gabinet HELP-IK zaprasza na “naukową zabawę” w profesjonalnie wyposażonej sali ruchowej. Terapia SI prowadzona jest przez certyfikowanego terapeutę PSTIS i stanowi działania profilaktyczne lub naprawcze oraz ma na celu zmniejszenie i eliminowanie zaburzeń integracji sensorycznej. Stanowi bazę do dalszego, prawidłowego i harmonijnego rozwoju dziecka

 • Diagnoza
 • Terapia
 • Poradnictwo
 • Konsultacje
Logopedia

Zapewniamy nie tylko samą terapię, ale także diagnozę i profilaktykę logopedyczną. Swoją ofertę kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomagamy między innymi dzieciom zagrożonym autyzmem, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, dysleksją, niedosłuchem i opóźnionym rozwojem mowy, a także innymi problemami w komunikacji. Terapia logopedyczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą, a plan terapii indywidualnie dopasowany do potrzeb Państwa lub Państwa dziecka.

 • Diagnoza
 • Terapia
 • Konsultacje
 • Poradnictwo

.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia neurologopedyczna skierowana do dzieci z zaburzeniami o podłożu neurologicznym. Zaburzenia komunikacji językowej to nie tylko zniekształcona artykulacja, ale także zaburzona płynność wypowiedzi, trudność w odbiorze tego, co mówią inni, kłopot z nawiązaniem dialogu, brak produkcji mowy werbalnej. Wszystko to jest wynikiem uszkodzeń, niedorozwoju lub zakłóceń funkcjonowania centralnego układu nerwowego

 

 • Diagnoza
 • Terapia
 • Konsultacje
 • Poradnictwo
Diagnostyka

Oferujemy szeroką gamę diagnoz. Zajmujemy się diagnozowaniem zaburzeń oraz służymy pomocą w przezwyciężaniu problemów z nich wynikających. W terapii stosujemy elementy różnorodnych metod, podchodząc indywidualnie do każdego dziecka.

 • Diagnoza logopedyczna
 • Diagnoza integracji sensorycznej
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci od 1 miesiąca do 9,9 roku życia – KORP
Biofeedback

EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów, a uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywania zadań. Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej

Co daje terapia? 

Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

TUS Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia w małych grupach wiekowych, przeznaczone dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych, z trudnościami w relacjach społecznych oraz adaptacją do nowych sytuacji.

 

Praca nad zmianą zachowań z niewłaściwych na społecznie pożądane odbywa się za pomocą ściśle zaprogramowanego i zaplanowanego sposobu. 

Podczas treningu ćwiczymy umiejętności deficytowe dla osób w danej grupie. Jest to jedna z metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) z ADHD, z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Socjoterapia

Zajęcia grupowe ukierunkowane na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości i zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, które zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny, powodują i intensyfikują trudności. Uczestnicy zajęć dodatkowo, uczą się rozpoznawać swoje emocje, poznawać mechanizmy uzależnienia, zdobywać nowe umiejętności.

Dzięki terapii społecznej uczą się w prawidłowy sposób rozwiązywać konflikty. kształtują poczucie własnej wartości, uczą się pełnienia określonych ról społecznych.

Trening metodą Warkego

Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny Metodą Warnkego przeznaczony jest dla osób z problemami szkolnymi, zwłaszcza z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem, zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD). problemami logopedycznymi, problemami w lateralizacji, dla osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję oraz dla osób z problemami wynikającymi z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze).

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce).Trening jest indywidualnie dobierany do pacjenta. Podczas całego procesu terapeutycznego – pacjent aktywnie uczestniczy w procesie treningowym.

Używając naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Strona Help-ik używa plików cookies w celach związanych z lepszym działaniem strony. Każdy ma możliwość używania plików cookies lub wyłączenia ich w przeglądarce internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij