Anna Trojanowska
9 kwietnia 2018
Jolanta Samson
23 marca 2017

Beata Majewska

Beata Majewska

Beata Majewska

Jestem czynnym nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem zawodowym, certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej (Certyfikat PSTIS nr 3047). Jestem również dyplomowanym logopedą oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i rewalidacji dziecka z autyzmem. Na co dzień pracuję z dziećmi autystycznymi. W pracy z dzieckiem kieruję się swoją wiedzą, podpartą wieloletnią praktyką i doświadczeniem, a także intuicją, umiejętnością obserwowania i rozumienia świata dziecięcego. Stosuję elementy różnorodnych metod, podchodząc indywidualnie do każdego dziecka. Cały czas pogłębiam swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, studiując fachową literaturę. Praca z dziećmi jest dla mnie pasją. Dodatkowo jestem instruktorem masażu Shantala. Prywatnie jestem mamą dwóch dorosłych córek i babcią dwójki wspaniałych wnucząt. Doskonalenie zawodowe: Studia:
 • Magisterskie: Pedagogika ze specjalnościami-wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe- Uniwersytet Zielonogórski (dawna WSP)
 • Podyplomowe: Menadżerskie dla kadry kierowniczej oświaty- Politechnika Gdańska
 • Podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dziecka z autyzmem - PWSNS Gdynia
 • Podyplomowe: Logopedia- GWSH Gdańsk
 • Podyplomowe: Neurologopedia- UG
Kursy kwalifikacyjne:
 • Pedagogika lecznicza
 • Oligofrenopedagogika
 • Bibliotekoznawstwo
 • I i II stopień –Terapeuta integracji sensorycznej- certyfikat PSTIS nr 3047
 • Instruktor masażu Shantala i Shantala Body Touch-członek Polskiej Szkoły Masażu Shantala
 • Certyfikowany diagnosta narzędzi KORP –standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ca do 9 r. życia-ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka
 • terapia ręki
 • obronność sensoryczna i protokół Wilbarger
 • terapia miofunkcjonalna
Inne kursy i szkolenia:
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego ( o typie afazji), Alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
 • Diagnoza i terapia ślinienia się.
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii.
 • Moje sylabki- nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną ( met. Krakowska).
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci w aspekcie logopedycznym.
 • 3 stopniowe szkolenie –Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem.
 • Makaton-poziom I.
 • Dysleksja-specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.
 • Diagnoza pięciolatka i sześciolatka w szkole.
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej, stymulacja indywidualnego rozwoju dziecka ( arkusze diagnostyczne SGS, GE-5).
 • Zabawa bawi, uczy, wychowuje.
 • Aktywność muzyczno-ruchowa w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej- cz. I – taniec i improwizacja.
 • Żeby czytanie nie było trudne. Rola czytania globalnego w edukacji sześciolatka.
 • Nauka przez zabawę. Cykl edukacyjny Nasza klasa.
 • Rozwijanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Wpływ kultury muzycznej na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Inteligencja emocjonalna kluczem do wszechstronnego rozwoju ucznia.
 • Planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu.
 • Od 2011r szkolny koordynator programu „ Czytamy razem” w ZSS nr 17 w Gdyni.
 • Ewaluacja i autoewaluacja jako metoda podnoszenia jakości pracy szkoły.

Używając naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Strona Help-ik używa plików cookies w celach związanych z lepszym działaniem strony. Każdy ma możliwość używania plików cookies lub wyłączenia ich w przeglądarce internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij