Regulamin uczestnictwa w terapii w gabinecie Help-Ik

06.08.2019

 1. Zajęcia terapeutyczne odbywają się na terenie gabinetu w dniach od poniedziałku do soboty. W niedzielę i święta gabinet jest nieczynny.

 2. Zajęcia SI, logopedyczne, neurologopedyczne, mają charakter pracy jeden na jeden (terapeuta – dziecko).

 3. Zajęcia TUS, Sherborne, Socjoterapia, mogą mieć formę zajęć grupowych.

 4. Terapeuta prowadzący zajęcia udziela na bieżąco informacji rodzicowi na temat przebiegu terapii.

 5. Nadzór nad terapią pacjentów gabinetu Help-Ik sprawuje Beata Majewska. Rodzice mogą konsultować z nią dalszy przebieg terapii, składać uwagi, zastrzeżenia, zasięgać opinii.

 6. Wybór metod terapeutycznych dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych pacjenta.

 7. Grafik zajęć ustalany jest z rodzicem indywidualnie. W trakcie terapii koryguje się go w miarę potrzeb i możliwości, dostępu do sal terapeutycznych.

 8. Zajęcia SI, Socjoterapeutyczne, psychologiczne, TUS, Sherborne trwają 50 minut.

 9. Zajęcia logopedyczne, neurologopedyczne trwają 50 minut.

 10. Spóźnienie się dziecka na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.

 11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka po zakończonych zajęciach.

 12. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą terapeuty, mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.

 13. O każdej nieobecności dziecka na zajęciach w dzień powszedni należy powiadomić terapeutę do godziny 10.00.

 14. O każdej nieobecności dziecka na zajęciach w sobotę należy powiadomić terapeutę dzień wcześniej do godziny 20.00

 15. O nieobecności powiadamiamy bezpośrednio terapeutę prowadzącego terapię, dotrzymując powyższych terminów. W szczególnych sytuacjach telefonicznie lub mailowo p. Beatę Majewską tel 502-155-378, mail: beamaj.bm@gmail.com

Uwaga bardzo ważne: w temacie maila koniecznie proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

 1. Odwołane zajęcia powinny się odbyć w dodatkowym terminie tego samego miesiąca. W przypadku braku dogodnych terminów, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o koszt nieodbytych zajęć, w przypadku spełnienia warunków z pkt 14 i 15.

 2. Niepowiadomienie w terminie o nieobecności dziecka na zajęciach będzie skutkowało obciążeniem rodzica pełną odpłatnością i brakiem możliwości odrobienia zajęć.

 3. Opłaty za planowane zajęcia w bieżącym miesiącu reguluje się na podstawie wystawionego na początku miesiąca rachunku, przesłanego na adres mail rodzica, przelewem na konto wskazane w rachunku. Należność należy przesłać w terminie wskazanym na rachunku.

 4. Opłatę za godziną konsultację w wysokości 85 zł rodzic uiszcza przed pierwszym spotkaniem, podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy konsultacja, na nr konta: Inteligo 50 1020 5558 1111 1709 6160 0094.

 5. W przypadku, gdy konsultacja przedłuży się ponad godzinę, rodzic zobowiązany będzie do dopłaty.

 6. Opłatę za diagnozę rodzic uiszcza przed terminem omówienia diagnozy na konto jak w pkt 19

 7. Rodzic ma prawo zrezygnować z terapii z końcem miesiąca, powiadamiając o tym fakcie Beatę Majewską osobiście, telefonicznie 502-155-378, lub na mail beamaj.bm@gmail.com

Beata Majewska

Help-ik
ul.Rolnicza 12/56
81-615 Gdynia
www.help-ik.pl
Help-ik
ul.Dębogórska 84/146
84-230 Rumia
www.help-ik.pl
Beata Majewska
tel: +48 502 155 378
email: beamaj.bm@gmail.com
Numer konta bankowego: Inteligo
50 1020 5558 1111 1709 6160 0094

Używając naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej informacji

Strona Help-ik używa plików cookies w celach związanych z lepszym działaniem strony. Każdy ma możliwość używania plików cookies lub wyłączenia ich w przeglądarce internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij